KLIMAAT-
NEUTRAAL
IN 2024

De productie van voedsel draagt op dit moment voor 30% bij aan de opwarming van de aarde. Het is ons doel om in 2024 klimaatneutraal te zijn. Dat gaan we bereiken door de impact van de producten die door ons bedrijf stromen en de impact van onze eigen bedrijfsprocessen te minimaliseren. De CO2 die we uiteindelijk nog uitstoten, compenseren we.

Zorg voor de aarde

Ook brengen we de CO2 -belasting van onze producten in kaart. En zetten in op een verschuiving van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten. In 2024 bestaat ons aanbod en het gebruik van eiwitten voor minimaal 60% uit plantaardige eiwitten.
Goed zorgen voor de aarde is voor ons vanzelfsprekend. We maken bewuste keuzes om zoveel mogelijk impact te kunnen maken.

Zorg voor de aarde

Ook brengen we de CO2 -belasting van onze producten in kaart. En zetten in op een verschuiving van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten. In 2024 bestaat ons aanbod en het gebruik van eiwitten voor minimaal 60% uit plantaardige eiwitten.
Goed zorgen voor de aarde is voor ons vanzelfsprekend. We maken bewuste keuzes om zoveel mogelijk impact te kunnen maken. Daarbij richten we ons op twee belangrijke thema’s: Natuur & Milieu en Sociaal & Inclusief.

Duurzame oplossingen

We maken de switch naar meer plantaardige eiwitten, dringen voedselverspilling steeds verder terug en zoeken naar circulaire oplossingen voor onze afvalstromen. Daarbij gaan we voor veel minder plastic en kiezen de recyclebare en composteerbare variant waar mogelijk. Onze deuren staan open voor alle talenten en we betalen een eerlijke prijs aan iedereen die met en voor ons werkt.

Zo werken we vanuit diverse disciplines in het bedrijf aan het behalen van onze doelstellingen, is duurzamer worden een gedeelde verantwoordelijkheid van ons allemaal en daarmee intrinsiek verankerd in onze bedrijfsvoering.